Bạn cần đăng nhập
Thêm yêu thích thành công
Đã có trong yêu thích
img

Tin tức

Công ty Viễn thông Quốc tế tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2017
03/04/2017

 

Ngày 31/3/2017, tại Hà Nội, Công ty Viễn thông Quốc tế đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017. Đồng chí Lâm Quốc Cường – Giám đốc và đồng chí Nguyễn Văn Dùng – Chủ tịch Công đoàn Công ty đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có 79 đại biểu gồm các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Bí thư đoàn TN Công ty và 66 đại biểu do Hội nghị Người lao động các đơn vị trực thuộc Công ty bầu ra, thay mặt cho trên 500 cán bộ, công nhân viên trong toàn công ty.

Tại Hội nghị, Giám đốc Công ty đã có báo cáo đánh giá về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và định hướng công tác năm 2017. Báo cáo công khai tài chính và tình hình thực hiện các quỹ tình hinh sử dụng các quỹ, các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD; điều kiện làm việc, mức thu nhập, chương trình đào tạo, bồi dưỡng người lao động… thảo luận sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ của Công ty.

Đồng chí Lâm Quốc Cường - Giám đốc công ty và đồng chí Nguyễn Văn Dùng - Chủ tịch công đoàn công ty

tại Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2017

Thay mặt BCH Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động kỳ trước, Thỏa ước lao động tập thể,… Giám đốc và Chủ tịch CĐ Công ty đã trả lời nhiều câu hỏi của người lao động về việc thực hiện các quy chế nội bộ; về tình hình SXKD, về chế độ chính sách, về Thỏa ước Lao động tập thể, và các vấn đề khác có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Người lao động.

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu ra các thành viên đại diện tập thể Người lao động tham gia đối thoại định kỳ; bầu Ban thanh tra nhân dân; bỏ phiếu tín nhiệm và giới thiệu kế cận các chức danh nhân sự quản lý: Giám đốc, PGĐ, KTT Công ty.

Các đại biểu bỏ phiếu thông qua các nội dung trong Thỏa ước Lao động tập thể tại Hội nghị

 

Kết thúc Hội nghị đại biểu người lao động, Chủ tịch đoàn đã lấy ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung trong Thỏa ước Lao động tập thể, Các quy chế nội bộ; các quy định liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tiến hành ký kết Thỏa ước lao động tập thể mới và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội nghị.

Theo VNPT-I

 

 

Liên quan
IEPL
VSAT-PAMA
Fone1718
IPLC
IDD
INMARSAT
VSAT-IP
Gọi 110
18001001
Gọi 1713
i-VPN
Vinasat

Kinh doanh 1

Kinh doanh 2