Buy Leads , RDP , SMTP , Cpanel
Liên hệ - CÔNG TY VIỄN THÔNG QUỐC TẾ VNPT-I
Bạn cần đăng nhập
Thêm yêu thích thành công
Đã có trong yêu thích
img

Liên hệ

  • Công ty Viễn thông Quốc tế
  • Trung tâm Viễn thông Quốc tế miền Nam
  • Trung tâm Viễn thông Quốc tế miền Trung
  • Trung tâm Thông tin Vệ tinh
  • Chi nhánh VNPT tại Hoa Kỳ
  • Văn phòng đại diện tại Campuchia
  • Văn phòng đại diện tại Lào
  • Văn phòng đại diện tại Myanmar

Công ty Viễn thông Quốc tế

97 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

+84 (4) 3841-0034     +84 (4) 3835-7393

Trung tâm Viễn thông Quốc tế miền Nam

142 Điện Biên Phủ - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

+84 (8) 4356-3210     +84 (8) 4356-3210

Trung tâm Viễn thông Quốc tế miền Trung

344 Đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

+84 (511) 385-0016     +84 (511) 385-0016     +84 (511) 362-2442

Trung tâm Thông tin Vệ tinh

97 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

+84 (4) 3787-5521     +84 (4) 3787-5520

Chi nhánh VNPT tại Hoa Kỳ

515 S. Flower Street, Floor 36, Suite 3636, Los Angeles, CA 90071, Hoa Kỳ

+1 (213) 236-3533     +1 (213) 326-6687     +1 (415) 358-4899

Văn phòng đại diện tại Campuchia

Tòa nhà Sun City, số 255, đường 370 và góc đường 51, Phnom Penh, Campuchia

+855 (23) 21-9393     +855 (23) 21-9669

Văn phòng đại diện tại Lào

Khách sạn Vientiane Plaza, đường Sailom, Hatsady Village, Quận Chanthabouly, Vientiane, Lao PDR

+856 (21) 26-3875     +856 (21) 26-3875     +856 (21) 26-3876

Văn phòng đại diện tại Myanmar

Số 48-B, Pyi Htaung Su Street, Bahan Township, Yangon, Myanmar

+95 (1) 55-5014     +95 (925) 344-3263

IEPL
VSAT-PAMA
Fone1718
IPLC
IDD
INMARSAT
VSAT-IP
Gọi 110
18001001
Gọi 1713
i-VPN
Vinasat

Kinh doanh 1

Kinh doanh 2