Bạn cần đăng nhập
Thêm yêu thích thành công
Đã có trong yêu thích
img

Tin tức

img

Lễ công bố “QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM NHÂN SỰ QUẢN LÝ” của công ty Viễn thông Quốc Tế

29/06/2018

Sáng ngày 27/6/2018, Tại ngôi nhà chung VNPT - 57 Huỳnh Thúc Kháng- Hà Nội, Lãnh đạo Tổng Công ty đã tổ chức Lễ công bố “QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM NHÂN SỰ QUẢN LÝ” 02 cán bộ của công ty nắm giữ trọng trách...

Xem thêm
img

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY VIỄN THÔNG QUỐC TẾ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017-2022

06/07/2017

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn BCVTVN và Đảng ủy Công ty Viễn thông Quốc tế, ngày 06/07/2017, Công đoàn Công ty Viễn thông Quốc tế đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-20...

Xem thêm
img

Công ty Viễn thông Quốc tế huấn luyện AT-VSLĐ năm 2017.

26/05/2017

Trong 02 ngày, 23/05 và 24/05/2017, chuyên môn, công đoàn Công ty Viễn thông Quốc tế phối hợp tổ chức huấn luyện An toàn Vệ sinh lao động và PCCC cho CBCNV, cán bộ công đoàn và an toàn vệ sinh viên kh...

Xem thêm
img

Nâng cao nhận thức về Quản trị rủi ro doanh nghiệp

27/04/2017

Để ứng phó với các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, từ năm 2016, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn đã bắt đầu đẩy mạnh Dự án Xây dựng và triển khai Hệ Thống Quản trị rủi...

Xem thêm

Kinh doanh 1

  • +84 (4) 3773-1285

Kinh doanh 2

  • +84 (4) 3773-2526