Bạn cần đăng nhập
Thêm yêu thích thành công
Đã có trong yêu thích

Cơ cấu tổ chức

 

 

 CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY VIỄN THÔNG QUỐC TẾ VNPTI VINAPHONE

IEPL
VSAT-PAMA
Fone1718
IPLC
IDD
INMARSAT
VSAT-IP
Gọi 110
18001001
Gọi 1713
i-VPN
Vinasat

Kinh doanh 1

Kinh doanh 2