Bạn cần đăng nhập
Thêm yêu thích thành công
Đã có trong yêu thích
img

Tin tức

img

Tiếp tục khẳng định sự hợp tác giữa TC và VNPT-I

21/12/2012

Vào ngày 21/12/2012, tại Đà Nẵng đã diễn ra lễ ký kết Hợp đồng thuê kênh quá giang tốc độ STM-16 từ Campuchia đi Hong Kong giữa Telecom Cambodia (TC) và Công ty Viễn thông Quốc tế (VNPT-I).

Xem thêm
IEPL
VSAT-PAMA
Fone1718
IPLC
IDD
INMARSAT
VSAT-IP
Gọi 110
18001001
Gọi 1713
i-VPN
Vinasat

Kinh doanh 1

Kinh doanh 2